Įkainiai

LSIS PAB kursų ir egzaminų kainos

Vadovaujantis LSIS rekomenduojamomis 2022 01 01 patvirtintomis kursų ir egzaminų minimaliomis kainomis,  LSIS PAB tvirtina bendrijoje vykdomų mokymų kainas:

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI* TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, MOKYMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KAINOS:

 1. Statinio** statybos vadovas 
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 300 EUR (270 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 110 EUR (100 EUR LSIS nariams)
 2. Statinio**statybos vadovas + statinio** statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio*** statybos techninės priežiūros vadovas
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 320 EUR (290 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 130 EUR (120 EUR LSIS nariams)
 3. Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 300 EUR (270 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 110 EUR (100 EUR LSIS nariams)
 4. Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas; Statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 320 EUR (290 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 130 EUR (120 EUR LSIS nariams)
 5. Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 370 EUR (330 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 210 EUR (190 EUR LSIS nariams)
 6. Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas +  statinio** statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 400 EUR (360 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 230 EUR (210 EUR LSIS nariams)
 7. Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje
  • Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 190 EUR (170 EUR LSIS nariams)
  • Profesinių žinių vertinimas 110 EUR (100 EUR LSIS nariams)
 8. Profesinių žinių įvertinimas eksternu, kai nesuformuojama minimali 5 asm. grupė ir reikalinga sukviesti egzaminų komisija
  •  atitinkamos mokymų programos kaina + profesinių žinių vertinimo kaina.

Pastabos:

*  1-19 punktuose nurodytos kainos taikomos ir asmenims, siekiantiems papildyti (pareigomis, statiniais (išskyrus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje)  ir(ar) statybos darbų sritimis) turimą kvalifikacijos atestatą. Pakartotinai laikant profesinių žinių egzaminą taikoma 50 procentų nuolaida nuo nurodytų kainų (nepriklausomai nuo profesinių žinių perlaikymų skaičiaus). 

** nurodytos kainos taikomos asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti tiek ypatingųjų, tiek  neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.  

*** asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti nurodytas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, mokymų apimtį nustato mokymus organizuojanti LSIS bendrija (tikrasis narys). Jei asmuo pageidauja dalyvauti ne visos apimties mokymuose, o išklausyti tik atskiras mokymo temas, paslaugų kaina skaičiuojama pagal formulę Kaina = išklausytų valandų skaičius × 18 EUR + profesinių žinių vertinimo kaina.

ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS

Kvalifikacijos tobulinimo 1 (vienos) val./ akad. val. kaina* 18 EUR (LSIS nariams 15 EUR)

Kompleksinių (min. 20 val.) kvalifikacijos tobulinimo mokymų kainos:

 1. Statinio statybos vadovas ir(ar) statinio statybos techninės priežiūros vadovas
  • 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 2. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir(ar)  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  • 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 3. Statinio projekto vadovas ir(ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio ekspertizės vadovas
  • 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 4. Statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
  • 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 5. Statinio projekto dalies (nenurodytos  4 punkte) vadovas ir(ar) statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas
  • 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)

Vienos dienos (min. 8 akad.val. ) kvalifikacijos tobulinimo mokymų kainos:

 1. Statinio statybos vadovas ir(ar) statinio statybos techninės priežiūros vadovas
  • 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 2. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir(ar)  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  • 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 3. Statinio projekto vadovas ir(ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio ekspertizės vadovas
  • 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 4. Statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
  • 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 5. Statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) vadovas ir(ar) statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas
  • 120 EUR (LSIS nariams 110 EUR)
 6. Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje
  • 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 7. To paties asmens kiekvieno antro, trečio ir t.t. kvalifikacijos atestato dokumentų sutikrinimas ir pažymėjimo išrašymas
  • 30 EUR

Pastaba

*  nurodytas valandinis kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įkainis taikomas, kai asmuo pageidauja dalyvauti ne visos apimties mokymuose, o išklausyti tik atskiras mokymo temas.