Apie mus

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJA – LSIS PAB – tai naujas buvusio Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo (PASIK) pavadinimas. Pavadinimas pakeistas 2018 m. birželio mėnesį. PASIK įkurtas 1997 m. birželio mėn. 13 d. Valstybės įmonės registrų centre įregistruotas 1997 – 06 – 30d. LSIS PAB teisinė forma – visuomeninė organizacija (asociacija). Buveinė yra AB „Panevėžio statybos trestas“ patalpose P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT–35173

LSIS PAB veiklos tikslai yra:
Ginti savo narių profesinius, ekonominius ir darbo interesus
Skatinti statybos inžinierius tobulinti savo profesionalumą
Plėtoti profesinę veiklą ir estetines pažiūras
Skleisti statybų technines ir organizacines naujoves
Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais statybų klausimais

Mūsų priemonės tikslams įgyvendinti:
Teikti pasiūlymus Lietuvos statybos inžinierių sąjungai
Organizuoti su statybomis susijusiais klausimais kursus. Paskaitas, diskusijas, pasitarimus
Rengti savo nariams dalykines išvykas respublikoje ir užsienyje
Skatinti statybos inžinierių kūrybinę veiklą

Aplinkos ministerijos pavedimu statybos specialistams, norintiems įgyti ypatingų statinių statybos vadovų, specialiųjų statybos darbų vadovų ir statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatus, organizuoja specialistų apmokymo kursus ir tikrina profesines žinias; norintiems pratęsti turimus kvalifikacijos atestatus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus. Visos priemonės pravedamos lietuvių kalba.

Kontaktai

Direktorius Vidas Šlivinskas (45)505519 +370 698 38010 e-mail: vslivinskas@lsispab.lt
Administratorė Jūratė Kavaliauskienė (45)505582 +370 614 93342 e-mail: jkavaliauskiene@lsispab.lt

Rekvizitai

Įmonės kodas 193436847 P. Puzino 1, Panevėžys.
Telefonai: (45) 505582 faks (45)505520 mob. +370 698 38010
A/s Nr. LT527044060002656477 AB SEB bankas, banko kodas 70440

Valdymo organai

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJOS TARYBA:
Pirmininkas Vidas Šlivinskas
Administratorė Jūratė Kavaliauskienė
Nariai: Kęstutis Grimalis, Jaunius Kavaliauskas, Jovita Kaupienė, Vaidas Viederis

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJA
Pirmininkas Vidas Šlivinskas
Administratorė Jūratė Kavaliauskienė,

Administratorės padėjėja Ilona Sakavičienė